.

Pelbagai Cara Untuk Menjauhi Kegembiraan

Pelbagai Cara Untuk Menjauhi Kegembiraan
  • Menunda
  • Menyalahkan orang lain
  • Menjelek - jelekkan diri sendiri
  • Mengeluh
  • Bosan
  • Sok menjadi " martir "

Tidak ada komentar:

Posting Komentar